Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia
 Miserend Budapest XVI. kerületében
 Elérhetőségünk
 Templom Története
 Hitoktatás
 Szt. Cecilia Énekkar
 Szt. József Scola
 Cserkészcsapatunk
 Rózsafűzér Társulat
 Szentségimádás
 Karitász
 Cursillo mozgalom
 Testvér Egyházaink Életéről
 Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány
 Alpha Mátyásföldön
  Alpha kurzusról
 Alpha kurzus támogatása
 Ajánlott honlapok
 Vetítő programunk
 Havi Programjaink
 Heti hirdetések
 Google Naptár a plébánia programjaival
 Egyházközségi Képviselőtestületi választás
 Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020
 Béla atya üdvözlete a Mátyásföldieknek
 ARCHIVUM
 Kirándulás Sárospatakra

Rózsafűzér Társulat

Rózsafűzér Társulat tagjai vállalják, hogy naponta elimádkoznak egy tized rózsafűzért. Jelenleg ezekből a vállalásokból 7 teljes (örvendetes, világosságos, fájdalmas és dicsőséges) rózsafűzért imádkozunk naponta.

Szeretettel várunk a rózsafűzér imádkozásra. Jelentkezni lehet a Templomban a Szt Erzsébet szobor melletti kis asztalkánál.

A Rózsafüzér

1. Hiszekegy…(Apostoli hitvallás)

2. Miatyánk

3. Bevezető három Üdvözlégy

4. Dicsőség ...

5. Miatyánk ... (az első, majd minden tized elé)

6. Tíz Üdvözlégy (titkonként)

7. Dicsőség... és Fatimai fohász

Az 50 „Üdvözlégy Mária” imát egybekapcsoltan szentolvasónak, illetve. rózsafüzérnek nevezzük. Az 1400-s évektől imádkozzuk a rózsafüzért, amit IV: Sixtuspápa 1478-ban hagyott jóvá.

Az „élő Rózsafűzér” 1826-banLyonban alakult meg először.

II. János Pál pápa 2002. október 16-án Rosarium Virginis Mariae címmel apostoli levelet tett közzé. Az eddig ismert (örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) titkokat a világosság titkaival egészítette ki. A pápa kéri, hogy vegyük kézbe a rózsafüzért és imádkozzuk, ami az új evangelizáció forrása lehet.

A mátyásföldi plébánián 1987. december első szombatja óta működik a rózsafüzér-társulat.A világosság titkainak bevezetése óta nem 15, hanem 20 fő alkot egy imakoszorút, ezek imája fűzi a rózsakoszorút Máriának. Jelenleg 7 koszorú imádkozik. Tudjuk, hogy ennél sokkal többen imádkozzák otthon naponta a rózsafüzért. Szeretnénk bíztatni mindenkit, aki vállalja, hogy otthon naponta elmond egy tizedet, az csatlakozzon! Imádkozzunk közösen egyházközségünk, hazánk lelki megújulásáért, a családokért, papi és szerzetesi hivatásokért, a betegekért, a világbékéért, a pápa havi imaszándékára, a havi missziós imaszándékra stb.!

A templomban jobb oldalt elől a Szent Erzsébet szobor melletti kis asztalkán elhelyeztünk lapokat, amire laponként 20 név van felírva. A régi tagokat névsor szerint írtuk fel. Az új tagokat jelentkezés sorrendjében, az elhunytak, elköltözöttek helyére írtuk be. A név után havonta feltüntetjük, hogy az illető, melyik olvasó melyik tizedét mondja. Az örvendetes olvasó titkait Ö1, … Ö5 betűkkel, a világosság olvasó titkait V1, … V5 betűkkel, a fájdalmas olvasó titkait F1, … F5 betűkkel, a dicsőséges olvasó titkait D, … D5 betűkkel jelöljük. A titokcsere öntevékenyen történik, (a hónap első napjaiban, amikor úgyis jövünk a templomba) az adott betűjel bekarikázásával, emlékeztetőül el lehet vinni és havonta cserélni a titkot jelentő képet. Mindig a hónap első napjától imádkozzuk az új titkot!

Havonta az elsőszombati esti szentmisét a rózsafüzér-társulat élő és meghalt híveiért ajánljuk fel. Erre a célra önkéntes adományokat az asztalkán kihelyezett perselybe lehet elhelyezni. A maradék pénzt jótékony célra fordítjuk.

Mindenkinek ajánlom a MÁRIA RÁDIÓ hallgatását Budapest és környéke URH 88,8 MHz! (önkéntes adományokból tartják fent! Ezért a perselybe tett adományok egy részét továbbítjuk a Mária rádiónak!)

Érezzük, hogy összetartozunk! Imádkozzunk egymásért, tudjunk egymásról! Akinek email címe van, írja meg, így gyorsabb lenne a kapcsolattartás.

Sok szeretettel: Varga Sándorné, Prokopp Rózsa email: rozsa.varga kukac gmail pont com

A Rózsafüzér imádkozása


Az örvendetes olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, ...
1. ... aki hitünket növelje,
2. ... aki reményünket erősítse,
3. ... aki szeretetünket tökéletesítse

Az örvendetes olvasó titkai: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(Ö1)… akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
(Ö2)… akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
(Ö3)… akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
(Ö4)… akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
(Ö5)… akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

A világosság olvasójának bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, …
1. ... aki elménket megvilágosítsa
2. ... aki vágyainkat megtisztítsa,
3. ... aki életünket megszentelje.

A világosság olvasójának titkai: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(V1)aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
(V2)aki Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
(V3)
aki meghirdette Isten országát.
(V4)aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
(V5)aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,…
1. ... aki értelmünket megvilágosítsa,
2. ... aki emlékezetünket megerősítse,
3. ... aki akaratunkat tökéletesítse.

A fájdalmas titkok: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(F1)… aki érettünk vérrel verítékezett.
(F2)… akit érettünk megostoroztak.
(F3)… akit érettünk tövissel koronáztak.
(F4)… aki érettünk a keresztet hordozta.
(F5)… akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,…
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A dicsőséges titkok: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(D1)… aki a halálból föltámadott.
(D2)… aki a mennybe fölment.
(D3)… aki nekünk a Szentlelket elküldte.
(D4)… aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
(D5)… aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Minden tized végén az alábbi imát mondjuk:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!(Fatimai fohász)

 

 

 

Hozzáadás dátuma: 2008.03.05. 10:02
Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.14. 21:14


Címünk: Templom: 1165 Budapest, Paulheim József tér 1. Plébánia és Közösségi Ház: 1165 Budapest, Pilóta u. 27.
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu