Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia
 Miserend Budapest XVI. kerületében
 Elérhetőségünk
 Templom Története
 Hitoktatás
 Szt. Cecilia Énekkar
 Szt. József Scola
 Cserkészcsapatunk
 Rózsafűzér Társulat
 Szentségimádás
 Karitász
 Cursillo mozgalom
 Testvér Egyházaink Életéről
 Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány
 Alpha Mátyásföldön
  Alpha kurzusról
 Alpha kurzus támogatása
 Ajánlott honlapok
 Vetítő programunk
 Havi Programjaink
 Heti hirdetések
 Google Naptár a plébánia programjaival
 Egyházközségi Képviselőtestületi választás
 Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020
 Béla atya üdvözlete a Mátyásföldieknek
 ARCHIVUM
 Kirándulás Sárospatakra

Egyházközségi Képviselőtestületi választás

Egyházközségi Képviselőtestületi választás

Jegyzőkönyv

Készült a Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánián, 2017. június 19-én.

Jelen vannak a Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Gödölle Márton esperes, plébános, a Bizottság elnöke, valamint a Szavazatszámláló Bizottság plébános által kinevezett további tagjai: Barkóczy Géza és Pacor István.

A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy a szavazás 2017. június 3. és 11. között szabályszerűen lezajlott, és panasz nem érkezett.

A gyűlést a szavazatok összeszámlálásának technikai jellegű megbeszélésével kezdtük, amelyben egyhangúan egyetértettünk. Ezután közösen felnyitottuk a szavazatgyűjtő urnát, amely addig lepecsételve sértetlen volt. A szavazatok összeszámlálása után a következő eredmény született:

Összes leadott szavazólap: 327 db

Érvényes szavazólap: 323 db

Érvénytelen szavazólap: 4 db

A 24 jelöltre leadott szavazatok száma szerint a következő sorrend alakult ki:

1-2. Németh György ......................... 222 (szavazat)

Pácz Tamás .............................. 222

3. Amberboyné Juhász Rozália ......... 219

4. Mihály Etelka ............................... 183

5. Fiedlerné Balog Éva ..................... 171

6. Bodócs József ............................. 160

7. Rieth József ................................ 151

8. Kovács Gábor dr. ......................... 148

9. Naszada János ............................. 124

10. Pásztor Sándor ........................... 117

11. Kurucz Róbert Imre ......................112

12. Horvát Attila ................................ 111

13. Fekete Gábor ..............................110

14. Fürediné Kovács Annamária dr. ....107

15-16. Németh-Nagy Melinda ............. 97

Zátrochné Kovács Katalin ........... 97

17. Nándori Gergely ........................... 89

18. Szabó Szilárdné ........................... 82

19. Csík Zoltán .................................. 79

20. Hoffer Gergő ............................... 74

21. Szakács Katalin dr. ...................... 70

22. Magasházi Gábor ........................ 66

23. Szivi Gabriella dr. ......................... 62

24. Héjjas Péter ................................. 54

A 24 jelöltből 12 személyre lehetett szavazni, és az első 12 legtöbb szavazatot elért személy a képviselőtestület tagja lett. A 15-16. helyen kialakult szavazategyenlőség miatt az a döntés született, hogy a Képviselőtestületnek 4 póttagja legyen. A sorrendiségről a Szabályzat úgy rendelkezik, hogy „ha a szavazatok száma egyenlő, akkor az életkor alapján sorrendet kell felállítani” (SzMSz 14§ (7). Ez alapján a póttagok közül a 3. helyre Zátrochné Kovács Katalin (1971), a 4. helyre Németh-Nagy Melinda (1980) került.

Kmf.

Gödölle Márton

esperes, plébános, elnök

Pacor István

Barkóczy Géza

A szavazás eredményeképpen legtöbb szavazatot kapott 12 fő a plébánossal együtt alkotja a 13 főből álló Plébániai Képviselőtestületet. A szavazás eredményét persze fel kell terjeszteni Dr. Erdő Péter bíboros, érsek atyához, aki jóváhagyja, és a tagokat kinevezi. Csak akkor válik jogerőssé a választás.

Bíboros atya válasza után valamelyik szeptemberi vasárnapi szentmisén az új Képviselőtestület tagjai esküt tesznek.

Néhány érdekesség még a szavazás körülményeiről:

A szavazási hajlandóság terén a következő adatok beszédesek:

A szavazás megkezdéséig az egyházközségi tagnyilvántartásban 438 felnőtt korú hívő adatlapja szerepelt, így ennyien szerepeltek a kinyomtatott választási névjegyzékben. A választás során további 101 fő adott le adatlapot, és került fölvételre. Összesen tehát 539 fő lett a választási névjegyzék végső létszáma és volt szavazásra jogosult. 327 fő szavazott, tehát a szavazási arány e téren 60 %-os volt, ami igen jó arány, és a hívek többségének aktív részvételét és érdeklődését jelzi.

Hogy a mátyásföldi templomba járó összes felnőtt korú hívőnek mekkora lehet a létszáma, azt becsülni is nehéz. Egy-egy hétvégén templomunkba járók esetenkénti számlálási adatai az elmúlt másfél évben azt mutatták, hogy a jelenléti létszám 720-850 fő volt átlagos évközi vasárnapon (nem kiemelt ünnepen), de ebben gyermekek és felnőttek egyaránt benne vannak. Ráadásul nem csekély azok száma, akik többes templomi kötődésük vagy lazább vallásgyakorlatuk miatt havonta csak 1-3 alkalommal jönnek templomunkba. Becslésünk szerint azok száma, akik havonta legalább egy alkalommal megjelennek Mátyásföldön, kb. 1000-1100 fő körül lehet.

Így zárult tehát a Képviselőtestületi Választás és köszönöm mindazoknak, akik a technikai lebonyolításban segítségemre voltak, különösen Németh Gyurinak, a leköszönő testület elnökének, aki fáradhatatlan precízséggel készített elő mindent, kezelte a Választási Névjegyzéket; Krepler Istvánnak a Választási füzet szerkesztéséért és nyomtatásáért; a Szavazóbiztosoknak, a Szavazatszámláló bizottság két tagjának, Lacinak és Istvánnak, és mindazoknak, akik rajtuk kívül segítettek.

Legfőképpen pedig köszönöm a képviselőjelölteknek, hogy elfogadták és vállalták a jelölést!

Adja Isten, hogy az új Testület betöltse szolgálatát!

Szeretettel Krisztusban,

Márton atya

 

 

 

Hozzáadás dátuma: 2013.03.24. 15:17
Utolsó módosítás dátuma: 2017.07.16. 13:19


Címünk: Templom: 1165 Budapest, Paulheim József tér 1. Plébánia és Közösségi Ház: 1165 Budapest, Pilóta u. 27.
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu